ബ്രിട്ടീഷ് ശാസ്ത്രജ്ഞർ തൽക്ഷണ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് സൃഷ്ടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു

ബ്രിട്ടീഷ് ശാസ്ത്രജ്ഞർ തൽക്ഷണ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് സൃഷ്ടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു

സംസ്കാരത്തിൻ്റെ ഡിഎൻഎയിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താൻ ബ്രിട്ടീഷുകാർ പദ്ധതിയിടുന്നു, കൂടുതൽ കൃത്യമായി പറഞ്ഞാൽ, സെൽ മൃദുത്വത്തിൻ്റെ തോതിന് ഉത്തരവാദികളായ മേഖലയിലേക്ക്. മുഖേന...

റഷ്യയുടെ ജൈവ കാർഷിക ഉൽപന്നങ്ങൾ ചൈനയിൽ അംഗീകരിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആരംഭിച്ചു

റഷ്യയുടെ ജൈവ കാർഷിക ഉൽപന്നങ്ങൾ ചൈനയിൽ അംഗീകരിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആരംഭിച്ചു

2024-ൽ, ചൈനയിലെ ഹാർബിനിൽ, റോസ്കാചെസ്റ്റ്വോ, യൂണിയൻ ഓഫ് ഓർഗാനിക് ഫാമിംഗ്, ലെഷി കാർഷിക ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക കമ്പനി എന്നിവയുടെ പങ്കാളിത്തത്തോടെ...

കസാക്കിസ്ഥാൻ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് കയറ്റുമതിയിൽ പുതിയ റെക്കോർഡ് സ്ഥാപിച്ചു

കസാക്കിസ്ഥാൻ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് കയറ്റുമതിയിൽ പുതിയ റെക്കോർഡ് സ്ഥാപിച്ചു

2023 ൽ റിപ്പബ്ലിക്കിൽ നിന്നുള്ള പഴങ്ങളുടെയും പച്ചക്കറികളുടെയും കയറ്റുമതി 30% വർദ്ധിച്ചു - 645 ആയിരത്തിൽ നിന്ന് 835 ആയിരം ടണ്ണായി. ഇവിടെ...

കയറ്റുമതി ചെയ്യുന്ന പഴങ്ങളുടെയും പച്ചക്കറികളുടെയും വില ഉസ്ബെക്കിസ്ഥാനിൽ നിയന്ത്രണ വിധേയമാക്കും

കയറ്റുമതി ചെയ്യുന്ന പഴങ്ങളുടെയും പച്ചക്കറികളുടെയും വില ഉസ്ബെക്കിസ്ഥാനിൽ നിയന്ത്രണ വിധേയമാക്കും

ഈ വർഷം മെയ് 1 മുതൽ, പഴങ്ങളുടെയും പച്ചക്കറികളുടെയും കയറ്റുമതി കരാറുകളുടെ ചെലവ് നിരീക്ഷിക്കുകയും...

ലാത്വിയ അതിൻ്റെ കാർഷിക പ്രൊഫൈൽ ധാന്യത്തിൽ നിന്ന് ഉരുളക്കിഴങ്ങിലേക്ക് മാറ്റിയേക്കാം

ലാത്വിയ അതിൻ്റെ കാർഷിക പ്രൊഫൈൽ ധാന്യത്തിൽ നിന്ന് ഉരുളക്കിഴങ്ങിലേക്ക് മാറ്റിയേക്കാം

റിപ്പബ്ലിക്കിൻ്റെ സെൻട്രൽ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ഓഫീസ് അനുസരിച്ച്, കഴിഞ്ഞ സീസണിൽ ധാന്യവിളകളുടെ മൊത്ത വിളവ് 16,3% ആയിരുന്നു...

റഷ്യയിലെ ഏറ്റവും പ്രശസ്തമായ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഇനങ്ങൾ അറിയപ്പെടുന്നു

റഷ്യയിലെ ഏറ്റവും പ്രശസ്തമായ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഇനങ്ങൾ അറിയപ്പെടുന്നു

ഫെഡറൽ സ്റ്റേറ്റ് ബഡ്ജറ്ററി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ "റോസെൽഖോസ്സെൻ്റർ" കാർഷിക വിളകളുടെ ഇനങ്ങളെയും സങ്കരയിനങ്ങളെയും കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു, അത് ഞങ്ങളുടെ വിത്ത് വോളിയത്തിൽ നേതാക്കളായി മാറി.

ഏറ്റവും സ്വാദിഷ്ടമായ ഉരുളക്കിഴങ്ങുകൾക്കായുള്ള ഒരു മത്സരം ബെലാറസിൽ നടന്നു

ഏറ്റവും സ്വാദിഷ്ടമായ ഉരുളക്കിഴങ്ങുകൾക്കായുള്ള ഒരു മത്സരം ബെലാറസിൽ നടന്നു

റിപ്പബ്ലിക് ഓഫ് ബെലാറസിൻ്റെ നാഷണൽ അക്കാദമി ഓഫ് സയൻസസിൻ്റെ വിറ്റെബ്സ്ക് സോണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് അഗ്രികൾച്ചർ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് വിഭവങ്ങളുടെ രുചിക്കൂട്ട് നടത്തി. അതിലെ പങ്കാളികൾ ആയിരുന്നു...

പേജ് 1 ൽ 2 1 2

2024 മാസികയുടെ പങ്കാളികൾ

പ്ലാറ്റിനം പങ്കാളി

ഗോൾഡൻ പാർട്ണർ

സിൽവർ പാർട്ണർ