ബെലാറസ് ബീറ്റ്റൂട്ട്, കാരറ്റ് എന്നിവയുടെ കയറ്റുമതി പരിമിതപ്പെടുത്തുന്നു

ബെലാറസ് ബീറ്റ്റൂട്ട്, കാരറ്റ് എന്നിവയുടെ കയറ്റുമതി പരിമിതപ്പെടുത്തുന്നു

ടേബിൾ ബീറ്റ്റൂട്ട്, കാരറ്റ് എന്നിവയുൾപ്പെടെ രാജ്യത്തിന് പുറത്ത് നിരവധി സാധനങ്ങൾ കയറ്റുമതി ചെയ്യുന്നതിന് റിപ്പബ്ലിക്ക് ലൈസൻസിംഗ് അവതരിപ്പിക്കുന്നു....

ഇർകുട്സ്ക് മേഖലയിൽ ഒരു പുതിയ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് സംഭരണ ​​കേന്ദ്രം പ്രവർത്തനക്ഷമമായി

ഇർകുട്സ്ക് മേഖലയിൽ ഒരു പുതിയ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് സംഭരണ ​​കേന്ദ്രം പ്രവർത്തനക്ഷമമായി

VOSSIB-AGRO LLC നടപ്പിലാക്കിയ രചയിതാവിൻ്റെ "റിട്ടേൺ ടു ഒറിജിൻസ്" എന്ന പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായാണ് പുതിയ സ്റ്റോറേജ് സൗകര്യം നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. വസ്തു സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്...

ആസൂത്രിത പ്രദേശങ്ങളിൽ പകുതിയോളം കറാച്ചെ-ചെർക്കേഷ്യയിൽ വിതച്ചിട്ടുണ്ട്

ആസൂത്രിത പ്രദേശങ്ങളിൽ പകുതിയോളം കറാച്ചെ-ചെർക്കേഷ്യയിൽ വിതച്ചിട്ടുണ്ട്

റിപ്പബ്ലിക്കിൽ വിത്തിടൽ പ്രചാരണം സജീവമാണ്. ഈ പ്രദേശങ്ങൾ പരമ്പരാഗതമായി ധാന്യങ്ങളും പയർവർഗ്ഗങ്ങളും, ധാന്യം, പഞ്ചസാര എന്വേഷിക്കുന്ന,...

പേജ് 1 ൽ 26 1 2 പങ്ക് € | 26

2024 മാസികയുടെ പങ്കാളികൾ

പ്ലാറ്റിനം പങ്കാളി

ഗോൾഡൻ പാർട്ണർ

സിൽവർ പാർട്ണർ